Het alchemystisch laboratorium


zout, kwikzilver, alembick, steen der wijzen, etc.
Installatie:
"Het alchemystisch laboratorium".

  Benodigdheden voor het alchemystische werk: de Prima Materia, de oermaterie, waarin de vier elementen vertegenwoordigd zijn: water, vuur, lucht en aarde. Twee tegengestelde componenten, het manlijke Zwavel en het vrouwelijke Kwikzilver zouden tot goud en zilver kunnen transformeren.
  Ze worden gezien als de Zon en de Maan, de koning en de koningin, die met Zout als katalysator zich zouden verenigen. Het vindt plaats in een transparant glas, om goed te kunnen observeren. Het glas, Alembic genaamd, bevind zich in de oven, Athanor. De temperatuur en de processen in die oven moeten zeer goed onder controle gehouden worden. Uit het chemische huwelijk van Zon en Maan ontstaat het kind, de Steen der Wijzen, en dat kan andere metalen in goud en zilver veranderen.
  Dat was het wereldbeeld van de alchemisten van weleer, nu de tentoonstelling:
  Over Inspiratie:
  De inspiratie wordt gevoed uit een 'innerlijke bron'. Om te zorgen dat deze bron aangesproken kan worden, dient er een methode of proces te bestaan om gebruik te maken van de bron, zodat de kunstenaar zelf de eigen weg bepaalt. Je zou dit kunnen vergelijken met het samensmelten van zon en maan: een perfecte harmonie tot stand brengen van impulsen uit het bewuste en het onderbewuste, een Huwelijk van intu´tie en logica.
  Het kunstenaarsmateriaal bestaat uit de ruwe ongeordende materie. Het experimenteren met een veelvoud van stoffen zoals schellak, was, mummie, zout, drakenbloed, grafiet, of metaaloxiden lijkt op het werk van een alchemist. Het gebruik van een lasapparaat om het metaal in een andere vorm te brengen, het toepassen van energie en licht evenzo.


tentoonstellingen en contactinformatie
expositie Multimedia ruimte

index